دوره گروه درمانی (( بیمه حال خوب )) همراه با استاد میترا رضاییچگونه میتوانیم ؟

  1. در هر لحظه، آرامش و شادی و قدرت  را با هم تجربه کنیم ؟
  2. ادامه

برگزاری کارگاه رایگان با عنوان (کودک هنرمند، هنرمندِ کودک) توسط استاد کیوان عسگری

بر اساس دیدگاه نورولوژیک، کنش هنری کودک باعث تسهیل ارتباط و نیز شکل گیری ارتباطات چندجانبه بین شبکه های عصبی مغز او می‌شود، از این طریق، هوش هیجانی، بر خلافIQ که در طول زندگی فرد ثابت است رشد می کند .... ادامه