دانشجویان هنر چطور می توانند برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری، در خارج از کشور اقدام نمایند؟

موسسه فرهنگی هنری برسام جهت آشنایی دانشجویان هنر ، درباره شرایط و روش اقدام به تحصیل در مقطع دکتری در خارج از کشور، کارگاهی را به شکل رایـگـان و در محل موسسه برسام برگزار می کند . علاقه م.... ادامه