طراحی جواهرات

سنگ های قیمتی یا جواهر، اشیاء تزئینی کوچکی هستند که برای زینت شخصی به صورت سنجاق، حلقه و یا انگشتر، گردنبند، گوشواره و دستبند استفاده می شوند. این اشیاء می توانند به بدن انسان یا ل.... ادامه