دوره جامع عکاسی: علی اقتداری

دوره آموزش تخصصي عكاسي
این دوره براي علاقمندان به عكاسي و آشنایي با تكنیك ها وهنر عكاسي است. در این دوره هنرجویان با ساختمان و عملكرد دوربین هاي عكاسي آشنا .... ادامه