احمد ایروانی

احمد ایروانی متولد ۱۳۶۷ 
 دانشجوی کارشناسی ارشد موسیقی ایرانی دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران.
مدرس سنتور ، تئوری موسیقی ایرانی و تحلیل ردیف
آغاز فراگیری ساز سنتور و تئوری موسیقی ایرانی از سال ۱۳۸۲  نزد استاد کورش عشیق.
فراگیری هارمونی ، سلفژ و وزن خوانی و تئوری موسیقی نزد استاد سعید هنرمند.
تحلیل ساختارهای موسیقی ایرانی و پیوند شعر و موسیقی نزد اساتید سیامک آقایی و دکتر ساسان فاطمی.فراگیری ردیف میرزاعبداله نزد استاد مجید کیانی.
همکاری به عنوان نوازنده سنتور با گروه تاراز، ارکستر مضرابی اصفهان،ارکستر تلفیقی هزار دستان، ارکستر تلفیقی پژواک، ارکستر سمفونیک اصفهان و همچنین همکاری به عنوان نوازنده سنتور در ضبط موسیقی فیلم کوتاه رقص خاک برگزیده جشنواره کازان روسیه ۲۰۱۴

تدریس سنتور از سال ۱۳۸۹ در موسسه فرهنگی هنری نوای هزاردستان اصفهان و گالری برسام