سعید چاواری

همکاری با روزنامه­ ها و نشریات دانشجویی و عمومی (روزنامه خبر، خانه روزنامه نگاران جوان)

کسب مقام اول در مسابقه کاریکاتور با موضوع سلامت (استان خوزستان)

شایسته تقدیر در مسابقه کاریکاتور با موضوع معضلات شهری (شهرداری تهران)

شرکت و راهیابی در بیش از 20 مسابقه داخلی و خارجی در رشته طراحی و کاریکاتور.

همکاری با بزرگترین سایت کودک ایران (نونهال) به مدت 2 سال.

طراحی پوستر و بروشور برای چندین تئاتر دانشجویی.

 

سابقه تدریس

طراحی پایه1و2 با گروه طراحی پارچه ولباس دانشگاه عم وفرهنگ تهران(سال1395)

طراحی پایه1و2 با گروه طراحی پارچه ولباس دانشگاه عم وفرهنگ تهران(سال1394)

طراحی پایه1 با گروه طراحی پارچه ولباس دانشگاه عم وفرهنگ تهران(سال1393)

طراحی سطح دو 6با گروه نقاشی دانشگاه عم وفرهنگ تهران(سال1393)

طراحی مقدماتی وپیشرفته. موسسه آموزشی برسام.(سال1395)

آشنایی با ابزار ومصالح نقاشی،تاریخ نقاشی ایران در دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد12(1393-1392)

درک عمومی هنر و هنر در تاریخ 1و2 در دانشگاه آزاد واحد شهر ری (1393-1392)

کارگاه طراحی آناتومی و کارگاه نقاشی ازچهره1و2 و کارگاه رنگ در دانشگاه جامع علمی کاربردی میراث ایرانیان (1393-1392)

کارگاه طراحی آناتومی و کارگاه نقاشی ازچهره1و2 در دانشگاه جامع علمی کاربردی میراث ایرانیان (1392-1391)

کارگاه مبانی هنرهای تجسمی  و کارگاه طراحی در دانشکده هنر دانشگاه آزاد قیامدشت (1392- 1390)

کارگاه طراحی با دست آزاد در دانشکده هنر دانشگاه آزاد بویین زهرا (1391- 1390)

کارگاه طراحی و کارگاه نقاشی و کارگاه رنگ در دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد6 (1392-1391)

درک عمومی هنر و هنر در تاریخ 1 در دانشگاه آزاد واحد شهر ری (1392-1391)

آشنایی با هنر در تاریخ 1 و 2؛ هنر و تمدن اسلامی 1، انسان طبیعت طراحی و آشنایی با هنرهای سنتی، فراگیر پیام­نور (آموزشگاه شایگان، 1389 و1390و 1391) (آموزشگاه شهید شمسی پور، 1390) (جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی، 1391و 1390)

تجزیه و تحلیل نقاشی، فراگیر پیام­نور (جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعت و معدن، 1388- 1387)

خلاقیت تصویری، درک عمومی هنر و طراحی (آموزشگاه رشد پویش، 1383- 1381) (آموزشگاه کنکور اشراق علم، 1384- 1383) (آموزشگاه کنکور صبا، 1387- 1385) (آموزشگاه کنکور آفاق، 1388)