فرید خدارحمی

فرید خدارحمی از اساتید برجسته عکاسی حال حاضر در ایران میباشند. که ا بهره گیری از طبیعت و تکنیک های متنوع عکاسی ، تصاویر به یاد ماندنی را از طیعت ایران و سایر نقاط جهان به ثبت رسانده است.فرید خدارحمی مجموعه آثاری از عکس های مربوط به طبیعت ایران را در قالب یک نمایشگاه در گالری برسام به نمایش گذاشته است.

برای آگاهی بیشتر از آثار به نمایش گذاشته شده در این نمایشگاه میتوانید تصاویر زیر را مشاهده فرمایید. 


 

       
فرید خدارحمی، قیمت: 7.000.000 ریال فریدخدارحمی، قیمت: 7.000.000 ریال

 

فرید خدارحمی، قیمت: 7.000.000 ریال فرید خدارحمی، قیمت: 7.000.000 ریال

 

فرید خدارحمی، قیمت: 7.000.000 ریال فرید خدارحمی، قیمت: 7.000.000 ریال

 

فرید خدارحمی، قیمت: 7.000.000 ریال فرید خدارحمی، قیمت: 7.000.000 ریال

 

فرید خدارحمی، قیمت: 7.000.000 ریال فرید خدارحمی، قیمت: 7.000.000 ریال

 

فرید خدارحمی، قیمت: 7.000.000 ریال فرید خدارحمی، قیمت: 7.000.000 ریال

 

فرید خدارحمی، قیمت: 7.000.000 ریال فرید خدارحمی، قیمت: 7.000.000 ریال

 

فرید خدارحمی، قیمت: 7.000.000 ریال فرید خدارحمی، قیمت: 7.000.000 ریال