وحید شیخ حسنی

متولد 1356 تهران

لیسانس حسابداری از دانشگاه فردوسی مشهد

فعالیت در زمینه خوشنویسی از سال 1380

دارای درجه ممتاز از انجمن خوشنویسان ایران

2 سال سابقه تدریس خط تحریری در آموزشگاه های هنری تهران

حضور در نمایشگاه ها و کارگاه ها:

1382 فرهنگسرای عطار نیشابوری

1385 فرهنگسرای بهمن

1390 فرهنگسرای سرو

1390 نمایشگاه بین المللی قران کریم 1393 فرهنگسرای جلال آل احمد طالقان

1393 فرهنگسرای آفتاب