مهرداد مقدم

مهرداد مقدم
متولد : 1356
مدرک تحصیلی :کارشناسی

۲۸ سال سابقه ی طراحی و نقاشیخط
و تذهیب و تحریر خطوط نستعلیق , شکسته نستعلیق
ثلث و معلی و طراحی های مختلف مرتبط هنری .

عضو بخش ملی و بین المللی پیشکسوان کشور .

راهیافته به بخش نمایشگاهی (صد نفر اول) جشنواره ایینه مطهر

راهیافته به بخش نمایشگاهی (صدنفر اول) ابداعات هنری

راهیافته از بین ۸۵۰۰ اثر به ۲۰۰اثر برتر جشنواره پاریس فرانسه

راهیافته به بخش نمایشگاهی دوسالانه ی بینال ونیز (ایتالیا)

دریافت لوح تقدیر از سازمان گردشگری و جهانگردی کل کشور

دریافت لوح تقدیر از جشنواره ی هنری فام  اصفهان