محمد علی سبزه کار

متولد 1331 صادره از مشهد مقدس

تاریخ اخذ مدرک ممتاز 1359 و تاریخ اخذ مدرک استادی 1386

عضویت در شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران چندین دوره

بازرس منتخب انجمن خوشنویسان ایران در چندین دوره به مدت 8 سال

عضویت در کمسیون های مختلف اداری انجمن خوشنویسان ایران در طی سال های متمادی

عضو هیئت های داوری خوشنویسی دانشگاهی و غیر دانشگاهی - کشوری در تهران و شهرستانها

کتابت کتبی از جمله خیام نیشابوری سال 1368

کتابت حافظ 1367

کتابت کلیله و دمنه 1370-1372

تهیه و تولید 60 برنامه آموز خوشنویسی تلوزیونی سال 1373 شبکه 2

شرکت در نایشگاه های برگزار شده توسط انجمن خوشنویسان ایران و سایر ارگان های دولتی و غیردولتی در طی 30 سال گذشته

مدریت بخش هنری و خوشنویسی سازمان نمایشگاه های بین الملل ایران به مدت 10 سال

برگزاری نمایشگاه های خارج از کشور در کشورهای چین- برونیی-سودان-تانزانیا-مالزی و ...