آرمان کاظم پور

آرمان کاظم پور،دارای مدرک کارشناسی صنایع دستی دانشگاه هنر 
برگزاری کارگاه آموزشی وکارآفرینی مرد و انبردست،بهار  1393، دانشگاه هنر تهران 
برگزاری کارگاه آموزشی وکارآفرینی مرد و انبردست ،بهار1394 ، دانشگاه هنر تهران
کارگاه آموزشی برگزیده جشنواره حرکت،دانشگاه هنرتهران،بهار 1393
غرفه کارگاهی آموزشی مرد و انبردست، غرفه برتر جشنواره جوان موفق شهر تهران،برج میلاد،شهریور 1394
مشغول به تدریس در مرکز آموزش های آزاد دانشگاه هنر تهران