فرید خدارحمی

فرید خدارحمی از اساتید برجسته عکاسی حال حاضر در ایران میباشند. که ا بهره گیری از طبیعت و تکنیک های متنوع عکاسی ، تصاویر به یاد ماندنی را از طیعت ایران و سایر نقاط جهان به ثبت رسانده است.فرید خدارحمی مجموعه آثاری از عکس های مربوط به طبیعت ایران را در قالب یک نمایشگاه در گالری برسام به نمایش گذاشته است.