محمد قلیج

نوازنده و مدرس گیتار فلامنکو و نئو فلامنکو
پانزده سال سابقه ی نوازندگی ( از سال ۱۳۸۰ تا کنون ) 
سرپرست گروه موسیقی «تونینو»
مدرس گیتار فلامنکو و نئو فلامنکو در آموزشگاه آوای بهار ( در حال حاضر ) 
...
اجرای گروهنوازی به عنوان سولیست در دانشگاه تهران ۱۳۸۳
اجرای تکنوازی فلامنکو در دانشگاه تهران بهمن ۱۳۸۷
اجرای تکنوازی گیتار فلامنکو در کانون گیتار استان قزوین شهریور ۱۳۹۴
اجرای گروهنوازی به عنوان سولیست در برج آزادی مهرماه ۱۳۹۴
اجرای قطعات فلامنکو ساخته ی خودم، مسابقه ی کشوری گیتار قزوین بهمن ۱۳۹۴
اجرای تکنوازی و گروه نوازی در جشنواره ی گریم و ماسک تئاتر ایران، خانه ی هنرمندان اردیبهشت ۹۵ 
اجرای تکنوازی و گروهنوازی در خانه ی هنرمندان در روز جهانی تئاتر ، اردیبهشت ۹۵