اردوان وثوق

در نوجوانی نوازندگی فراگیری گیتار کلاسیک را نزد استاد کیوان میرهادی آغاز کرد
و برای تکمیل آموخته هایش از فرامین اساتیدی همچون کارینا کیمیایی و کاوه ناصحی نیز  بهرمند شد.
وی علوم آهنگسازی را نزد علیرضا مشایخی آموخت و تا کنون آثاری از این آهنگساز منتشر و اجرا شده اند 
که ازجمله این آثار میتوان به آلبوم "سکوت سیاه" اشاره کرد که در سال 1391 با نشر هرمس منشر شده است.
  همچنین وی در سال 2016 دوره آهگنسازی معاصر را با آهنگساز شهیر ایتالیا "سالواتوره شیارینو" گذرانو و کوارتت "پرومتئو" در شهر "سی نا " ایتالیا   قطعه ای از این آهنگساز را به اجرا گذاشت.