سمانه گلکار

سمانه گلکار

نوازنده تنبك و سازهاي كوبه اي 
رتبه اول در جشنواره موسيقي جوان سال ١٣٧٩
رتبه سوم در جشنواره موسيقي جوان سال ١٣٨١
همكاري با گروه نهفت ، خنيا ، دف نوازان ، تيروژ ، ويان ، مهر ساز
اموزش موسيقي در گالری برسام