آرشام کیانی

آرشام کیانی ده کیانی
متولد : 1369
دانشجوی کارشناسی ارشد آهنگسازی دانشگاه هنر تهران
مدرس نوازندگی تار و سه تار ، تئوری موسیقی ، هارمونی و کنترپوان ، سازشناسی و
ارکستراسیون
شروع آموزش موسیقی با ساز تمبک از سال 1377 نزد اساتید عسگری پور ،علیپور ،خسروی و
افشارنیا .

شروع نوازندگی تار از سال 1383 نزد اساتید سعید مزدک مکتب اصفهان ، بهروز همتی ردیف میرزا
عبدالله ،علی قمصری شیوه های نوین نوازندگی و ردیف دوره عالی ، حسین مهرانی شیوه ی تدریس
، دکتر هومان اسعدی دوره تکمیلی تحلیل ردیف موسیقی دستگاهی ایران .
شروع آموزش آهنگسازی از سال 1391 خدمت اساتید دکتر کیاوش صاحب نسق و حمید خلیفه سلطانی
هارمونی ،سعید هنرمند سلفژ و کنترپوان ،مزدا انصاری ارکستراسیون و در حال حاضر درمحضر
استاد امیر علوی, حمید دیبازر و نادر مشایخی آموزش می بیند.
آغاز فعالیت های هنری از سال 1389 به صورت اجراهای کنسرت های متعدد با گروه تاراز به عنوان
سرپرست و نوازنده ی تار در دانشگاه هنر اصفهان، نارین قلعه میبد و یزد.
ساخت موسیقی تئاتر و برگزیده جشنواره بین المللی کرمان .
. ساخت موسیقی مستند رقص خاک برگزیده جشنواره کازان روسیه 2016
سابقه ی تدریس از سال 1391 به صورت خصوصی و از 1392 در آموزشگاه سپاهان سینا و 
آموزشگاه چکاد و هم اکنون آموزشگاه نوای هزاردستان اصفهان و گالری برسام.