یاسین زارع

فارغ التحصیل رشته پژوهش هنر از دانشگاه هنر تهران

رتبه 1 کارشناسی ارشد پژوهش هنر سال 1393