راحله صافی

راحله صافی 

متولد 1347
دارای  لیسانس  گرافیک از دانشکده هنر و معماری  و  مدرک نقاشی آبرنگ از پردیس دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران    
فعالیت های هنری:

  1- همکاری با آموزش و پرورش در زمینه تدریس هنر ، طراحی لباس ومبانی هنرهای تجسمی

2- همکاری با اتاق بازرگانی ایران در زمینه طراحی آگهی های تبلیغاتی  برای مجلات ایران و کانادا  و  ایران کامرز 

3- همکاری با روابط عمومی شهرداری تهران در زمینه ی طراحی تبلیغاتی ، طی سالهای 1371 تا 1376

 4- شرکت در 15 نمایشگاه نقاشی گروهی  و 5  نمایشگاه انفرادی

5- چاپ آثار  در سه شماره کتاب شهر هشتم (  گزیده آثار هنرمندان آبرنگ ایران)

5- چاپ آثار در کتاب
 international watercolor artists
  در کشور ایتالیا در سال  2015

6- عضویت در گروه آبرنگ آبی از سال 90 تا 93

7- عضویت در جامعه بین المللی آبرنگ ایران

8- عضو افتخاری  مرکز هنرهای تجسمی ایران