سحر ثریا نژاد

سحر ثریا نژاد

کارشناس نقاشی عمومی

تدریس نقاشی و خلاقیت کودک در موسسات هنری و مهدکودک

تدریسی نقاشی و طراحی بزرگسال در سبک ها و تکنیک های مختلف

آموزش کاشی کاری

همکاری با شهرداری تهران در خصوص طرح و اجرای نقاشی دیواری 1389

همکاری با شهرداری تهران در خصوص طرح و اجرای نقاشی دیواری 1394

تصویر سازی کتاب کودکان مهد کودک