گالری هنری برسام


نمایشگاه گروهی نقاشی هنرمندان جنوب کرمان «ارت»

نمایشگاه منتخب آثار نقاشی، پنج تن ازهنرمندان جنوب کرمان ، در گالری هنری برسام، با حضور اساتید برجسته هنروبازیگرقدیمی آقای رامین پرچمی تحت ....
ادامه


نمایشگاه آثاراینکاستیک سید حسن فاطمی نیا

نمایشگاه آثاراینکاستیک سید حسن فاطمی نیا درگالری هنری برسام باحضوربازیگران مطرح سینماوتلویزیون آقای مهران رجبی وخانم حدیث فولادوند، آقای مجید نصیری مدیرتولید سینما وتلویزیون ،دکتراسماعیل امینی ، ترانه سرا،طن....
ادامه


نمایشگاه نگاره های دکتر منصور مهرنگار

نمایشگاه نگاره های دکتر منصور مهرنگار در گالری هنری برسام با حضور آقای دکتر کاظم ملکوتی رییس دانشگاه ناصر خسرو،خانم دکتر طیبه عزت الهی،آقای دکتر عبدالرضا چاره ئئ دکترای پژوهشهنر، استادمرجان کشاورزی مدرس گرافیک،....
ادامه


نمایشگاه انفرادی نقاشی خانم فریناز بخشی

 

نمایشگاه انفرادی " فراسوی خیال " با هنرمندی سرکار خانم فریناز بخشی در گالری هنری برسام با حضور آقای دکتر میر مرادی معاون  محترم ....
ادامه


نمایشگاه گروهی سرامیک دانشجویان دانشگاه هنر تهران

 

نمایشگاه منتخب آثار سرامیکی، شش تن از هنرمندان آینده دار و دانشجویان دانشگاه هنر ت....
ادامه


نمایشگاه نقاشیخط گروه آرشید “سلوک رنگ و خط”

نمایشگاهی ازآثار نقاشیخط منتحب گروه آرشید در گالری هنری برسام گشایش یافت که در این نمایشگاه منتخبی از آثار نقاشیخط استاد محمد علی سبزه کار و استاد بهزاد بزرگی به هم....
ادامه


نمایشگاه نقاشیخط سرالله

نمایشگاهی از آثار منتخب نقاشیخط سرالله در گالری برسام گشایش یافت که در این نمایشگاه منتخبی از آثار نقاشیخط اساتید محترم  آقایان احمد آریا منش ،غلا محسین الطافی ،....
ادامه


نمایشگاه آثار نقاشی خط بهنام مرادی

نمایشگاهی از آثار نقاشیخط  منتخب  آقای بهنام مرادی در روز جمعه  29 مرداد ماه 1395 از ساعت  16 -20 در گالری برسام  با  حضور اساتید وعموم هنرمندان  گشایش  یافت و به نم....
ادامه


نمایشگاه طراحی ونقاشی لیلی احمدی

نمایشگاهی از آثار طراحی ونقاشی منتخب لیلی احمدی در گالری برسام  گشایش  یافت که در این نمایشگاه  منتخبی از آثارطراحی ونقاشی  خانم لیلی احمدی تحت نام وعنوان....
ادامه


نمایشگاه نوربخش قاسم آبادی

 نمایشگاهی از آثار خوشنویسی منتخب نوربخش قاسم آبادی در گالری برسام گشایش یافت که در این نمایشگاه منتخبی از آثارخوشنویسی آقای نوربخش قاسم آبادی تحت نام وعنوان نمایشگاه خ....
ادامه


نمایشگاه خوشنویسی وتذهیب زرنگاره

نمایشگاهی ازآثار خوشنویسی وتذهیب گروه زرنگاره در گالری برسام گشایش یافت که در این نمایشگاه منتخبی از آثار خوشنویسی و تذهیب  تحت نام وعنوان  نمایشگاه خوشنوی....
ادامه


نمایشگاه گروهی خوشنویسی وتذهیب فروغ قلم

نمایشگاهی از آثار خوشنویسی وتذهیب منتخب فروغ قلم در گالری هنری برسام گشایش یافت که در این نمایشگاه منتخبی ازآثار خوشنویسی وتذهیب تحت نام وعنوان نمایشگاه گروهی خوشنویسی وتذهیب فروغ قلم در روزجمعه 21 ....
ادامه


نمایشگاه گروهی نقاشی ونقاشیخط

نمایشگاهی از آثار نقاشی ونقاشیخط منتخب در گالری هنری برسام گشایش یافت .که در این نمایشگاه  منتخبی از آثار نقاشی و نقاشیخط  تحت نام وعنوان نمایشگاه گروهی نقاشی ونقاشیخط در تار....
ادامه


نمایشگاه روز جهانی گرافیک

نمایشگاهی از آثار منتخب روز جهانی گرافیک در گالری هنری برسام گشایش یافت .که دراین نمایشگاه منتخبی ازآثار گرافیک تحت نام وعنوان نمایشگاه روز جهانی گرافیک در تاریخ 8 ....
ادامه


نمایشگاه حجم گروهی

نمایشگاهی از آثار حجم گروهی منتخب در گالری هنری برسام گشایش یافت که دراین نمایشگاه منتخبی ازآثار حجم گروهی  اساتید محترم هدا افشار ، زینب امینی ، آرزو باغ شیخی ، ....
ادامه


نمایشگاه سه نسل ازنقاشان

نمایشگاهی از آثار نقاشی منتخب درگالری هنری برسام گشایش یافت .که در این  نمایشگاه  منتخبی از آثار نقاشی  اساتید تحت نام وعنوان  نمایشگاه  سه نسل از نقا....
ادامه


نمایشگاه یکروزه عکاسی استادفرید خدارحمی

نمایشگاهی یکروزه ازآثارعکاسی منتخب استادفرید خدارحمی درگالری هنری برسام گشایش یافت که دراین نمایشگاه منتخبی ازآثارعکاسی استاد فرید خدارحمی تحت نام وعنوان نما....
ادامه


نمایشگاه گروهی طراحی

نمایشگاهی ازآثارمنتخب گروهی طراحی درگالری هنری برسام گشایش یافت که دراین نمایشگاه منتخبی ازاثار طراحی هنرمندان تحت نام وعنوان نمایشگاه گروهی طراحی در روز جمعه 6 آ....
ادامه


نمایشگاه گروهی نقاشی وچاپ دستی

نمایشگاهی ازآثارنقاشی وچاپ دستی منتخب درگالری هنری برسام گشایش یافت که دراین نمایشگاه منتخبی ازآثارنقا شی وچاپ دستی هنرمندان تحت نام وعنوان نمایشگاه گروهی نقاشی ....
ادامه