نمایشگاه سه نسل ازنقاشان

نمایشگاهی از آثار نقاشی منتخب درگالری هنری برسام گشایش یافت .که در این  نمایشگاه  منتخبی از آثار نقاشی  اساتید تحت نام وعنوان  نمایشگاه  سه نسل از نقاشان  در روز جمعه 4 دی ماه 1394 از ساعت 16-20 در گالری برسام با حضور اساتید وعموم هنرمندان گشایش یافت وبه نمایش در آمد.نمایشگاه از 1394/10/4 تا تاریخ  1394/10/14 در گالری هنری برسام ادامه داشت .

 

جهت برگزاری نمایشگاه اینجا کلیک کنید


نام و نام خانوادگی * :
ایمیل *:
تلفن همراه *:
توضيحات :
کد امنیتی *: