آغاز ثبت نام دوره جدید حجم سازی پاییز 95

2-حجم سازی  ► مفتول سازی

در این کارگاه آموزشی، تحت عنوان مرد و انبردست ارائه میشود،.در این دوره به هنرجو توانایی ساخت احجام، سازه ها و مجسمه های خلاقانه، با مفتول آهن، آموزش داده شود. نام و نام خانوادگی * :
ایمیل *:
تلفن همراه *:
توضيحات :
کد امنیتی *: