کتاب حروف صدای تصویر

اگــر زمانی حروف فقط در قالب کد و رمزی خاص، معــرف پدیده و یا چیزی بوده، امــــروزه با زبانی بس فراتر و گـسترده تر، معرف طیف تصویری متنوعی است و بیان روانی و فیزیولوژیکی حروف و تأثیرات آن نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. امروز دغدغه طراحان و خلاقان عرصه طراحی حروف و حروف نگاری (تایپوگرافی)، برآورده نمــودن توقعات بصری از حروف در تمام جنبه های آن اســت که می توان با طراحی هوشمندانۀ یک حرف، گزافه گویی های تصویری را از دامن آثار گرافیکی زدود.
حروف امروزه به عنوان عضو مقتدر عرصه رســانه های ارتباطی، نقش ارزنده ای را ایفا می کند. نمی توان نقش هنر گذشته و تلاش های فراوان در طراحی حروف و حروف نگاری را نادیده انگاشت. عنـــاصر نوشتــاری، شیوه ها و تنوع آفرینی ها در خطاطی، طراحی حروف و اقلام مرتبط با صنعت چاپ، ترکیبات بدیع نوشــتار در عرصه خوشنویسی تا طراحی حروف با کارکرد بیانی و تصویری امروزی، همه و همه ســیری را پشــت سر گذاشته که به عنوان «سنت نوشتاری» شناخته می شود.
بهره گیری و وام گرفتن از شیوه های خلق حروف در خطاطی و خوشنویسی در گذشتۀ هنر این مرز و بوم و تبدیل آن به ساختاری حروف نگارانه، از مهم ترین مواردی است که هنرمندان در این عرصه باید ملاک نظر قرار دهند. نوشتار مورد نظر جامع‌ترین کتاب تایپوگرافی، شامل مطالب بدیع در مورد خطاطی، خوشنویسی، حروف‌نگاری، قلم‌نگاری همرا با شیوه های جدید تایپوگرافی ایرانی است.
چاپ و پخش آن به همت موسسه مطالعات جامع برسام ممکن گردیده است.

جهت کلیه سفارشات خود در زمینه خرید کتاب مذکور با مرکز پخش محصول به شماره تلفن 02188800591 تماس حاصل فرمائید .


نام و نام خانوادگی * :
ایمیل *:
تلفن همراه *:
توضيحات :
کد امنیتی *: