فروش دفتر طراحی

در تهیه این محصول سعی گردیده کیفیت ورعایت استانداردهای ویژه هنرطراحی لحاظ گردد.این محصول کاملا ایرانی است ودرتهیه آن سعی شده است از مرغوبترین مواد استفاده شود.این محصول به طوری ساخته شده که نیازی به تخته شاسی نیست, وبرای طراحی با مداد,زغال,آب مرکب وقلم فلزی مناسب می با شد. از این دفترها به عنوان آلبوم هم استفاده می شود این دفا تر با بهترین نوع کا غذ کرافت از 127GR  تا  160GR  تهیه شده است.


نام و نام خانوادگی * :
ایمیل *:
تلفن همراه *:
توضيحات :
کد امنیتی *: