فروش گلدان وبشقاب سرامیکی

 محوریت اصلی کارها گلدان است وسایزبندی کارها ازگل های کوچک مینیاتوری است. گلدان فیل که به ترتیب سایزها بزرگترمیشود روباه ووال و... اکثرکارها با نقاشی زیرلعابی وکارها دست سازهستند ودو دفعه به کوره میروند تا ازاستقامت خوبی برخوردار باشند .


نام و نام خانوادگی * :
ایمیل *:
تلفن همراه *:
توضيحات :
کد امنیتی *: