نمایشگاه یکروزه عکاسی استادفرید خدارحمی

نمایشگاهی یکروزه ازآثارعکاسی منتخب استادفرید خدارحمی درگالری هنری برسام گشایش یافت که دراین نمایشگاه منتخبی ازآثارعکاسی استاد فرید خدارحمی تحت نام وعنوان نمایشگاه عکاسی استادفرید خدارحمی درروزجمعه 23مهر1394 ازساعت 16الی 20 درگالری برسام باحضوراساتید وعموم هنرمندان گشایش یافت وبه نمایش درآمد.

جهت برگزاری نمایشگاه اینجا کلیک کنید.


نام و نام خانوادگی * :
ایمیل *:
تلفن همراه *:
توضيحات :
کد امنیتی *: