نمایشگاه گروهی طراحی

نمایشگاهی ازآثارمنتخب گروهی طراحی درگالری هنری برسام گشایش یافت که دراین نمایشگاه منتخبی ازاثار طراحی هنرمندان تحت نام وعنوان نمایشگاه گروهی طراحی در روز جمعه 6 آذرماه 1394 ازساعت16 الی 20درگالری برسام با حضوراساتید وعموم هنرمندان گشایش یافت وبه نمایش درآمد.

جهت برگزاری نمایشگاه اینجا کلیک کنید


نام و نام خانوادگی * :
ایمیل *:
تلفن همراه *:
توضيحات :
کد امنیتی *: