سرفصل دوره آموزشی طراحی فیگوراتیو

سرفصل دوره آموزشی طراحی فیگوراتیو:

1- زوایای مختلف در لباس (تمام رخ- نیم رخ- سه رخ- پشت) 

2-  طراحی مانکن (طراحی سر متناسب- مراحل ترسیم سر با یک خط فرضی عمودی- اندازه و نسبت های اندام ایده آل یک مانکن- اندازه و نسبت های طولی)  

3- اندازه و نسبت های متناسب عرضی بدن (ترسیم خطی اندام با توجه به نسبت های طولی و عرضی اندام متناسب - خلاصه سازی اندام)

4-  خطوط محیطی اندام ( خطوط محیطی عضلات تنه)

5 - دست و پا ( طراحی کف دست و انگشتان- طراحی پایه پا- خطوط  محیطی پایه پا فرم های اساسی و نسبت ها)

6-  حرکات چرخشی اندام

7- طراحی سر و چهره ( طراحی سر تمام رخ - نسبت های طولی و عرضی اجزای چهره- طراحی اجزای چهره در وضعیت تمام رخ - مراحل  طراحی چشم- ابروها- بینی- لب ها- گوش- موها)

8- فرم های سه بعدی بدن ( مراحل ترسیم فرم سه بعدی تنه و باسن)

9 - طراحی سر در وضعیت سه رخ

10- طراحی اجزای چهره در وضعیت سه رخ( چشم- بینی- لب ها)

11- طراحی بدن و چهره از نمای نیم رخ

12- طراحی بدن از نمای پشت

13-  طراحی مانکن از نمای پشت

14- طراحی مانکن کودک 

 

 

 

با ثبت نام اینترنتی می توانید از 5 درصد تخفیف دوره آموزشی بهره مند شوید.

 

هنرجویان با ثبت نام در دوره های آموزشی ، از تخـفیفات ویـژه ذیل بهره مند می شوند:

        

 

متقاضیان میتوانند از طریق منوی ثبـت نـام در پایین صفحه، نسبت به نام نـویسی اقـدام نمایند و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شمـاره های 88800591  و 88904436  تمـاس حاصل نمایند.

 نام و نام خانوادگی * :
ایمیل *:
تلفن همراه *:
توضيحات :
کد امنیتی *: